IGAPÄEVA PÕHIOSKUSED


Igapäeva põhioskused on kutsikakooli jätk, kuhu on oodatud koerad vanuses 5 kuni 12 kuud.

Kätte on jõudnud või jõudmas puberteedi aeg ja meie nunnu kutsikas on muutunud ehk täiesti tundmatuks koeraks. Kas koer on muutunud arglikuks või hoopis agressiivsemaks? Kuidas siis sellises olukorras hakkama saada ja samas ka oma koera aidata?

MAI kuus uus rühm!

Grupis on neli kuni viis koera.

Kursus koosneb 8 välitunnist (60 minutit) ja loengust (90minutit). Kursuse hind 200 eurot.

Loeng toimub online vormis. Materjalid saab kirjalikult. Välitunnid toimuvad Tallinna lähistel Maidla ja/või Kiisa-Tõdva (Saku ja Saue vald). Üks tund toimub kas Sauel või Sakus linnakeskkonnas kus harjutame õpitud oskuseid.


Mõned tundides käsitletavad teemad:

  • loeng – ealised muutused, kuidas need koera mõjutavad. Kuidas koerad õpivad?
  • koerte kehakeel.
  • preemiad ja nende ajastamine.
  • rahulikult olemine ja enesekontroll.
  • teiste inimeste ja koerte tervitamine.
  • juurdetulek.
  • koera ja koerajuhi vahelised kontakti harjutused.
  • rihmas liikumine.

Kursus algab 16. mai. Esimene tund on loeng!

Aeg: 
neljapäeviti 19:30 – 20:30
Loeng 16. mai 20:00 – 21:30


Rühma suurus: 4 kuni 5 koera 
Asukoht: trennid toimuvad Tallinna lähistel (Saku/Saue vald) – Maidla tehisjärv ja/või Kiisa-Tõdva.  

Kursus on suunatud kodukoertele ja oodatud on kõik retriiverid ning spanjelid.

NB! Kursusel osaledes tuleb arvestada, et tegemist on paketiga, kus tunnid toimuvad kindlal perioodil ja kindlatel aegadel vastavalt treeningplaanile. Kui õpilasel jääb mõni nädal vahele või ta loobub kursusel osalemisest, siis tundi järele teha ei saa ja osavõtutasu tagastamisele ei kuulu.

Comments are closed.